Merkevaluatie en criteria

Merkevaluatie

Wij evalueren voortdurend de prestaties van merken. Wij evalueren je merk om je inzicht te geven in hoe je je prestaties op Orderchamp kunt verbeteren. In onze evaluatie houden we rekening met alle prestatiecriteria en signaleringen. We passen onze criteria waar nodig aan om ervoor te zorgen dat we je zo correct mogelijk beoordelen. 

Volume-overwegingen

Wij houden rekening met het bestelvolume bij het berekenen van je prestatiecijfers. Als je bijvoorbeeld maar tien bestellingen hebt en één daarvan is beschadigd, dan is je percentage beschadigde bestellingen 10%. Hoewel dat technisch gezien boven ons streefcijfer ligt, hoeft dat nog niet te betekenen dat er een probleem is met je prestaties, gezien het lage aantal bestellingen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0