LUCID - Wat je moet doen om te registreren

Wat je moet doen om te registreren:

 • Stap 4 - Om de login te activeren, klik op de ontvangen link. Deze link is slechts 24 uur geldig, daarna vervalt hij.
 • Stap 5 - Na activering kun je inloggen in de LUCID-database op de website van het Verpackungs Register en je registratie voortzetten door de aangegeven stappen te doorlopen. 

Zorg ervoor dat je de volgende gegevens bij de hand hebt om je LUCID-registratie te voltooien:

 • Gegevens over de verpakkingen die je gebruikt. Hiervoor geldt dat je alle verpakkingstype meeneemt, ook die niet vallen onder de Systeem Deelname. Vermeld de verpakkingen die jij, als producent in de zin van de Verpackungsgesetz (verpakkings wet), voor de eerste keer commercieel op de Duitse markt brengt.
  • Uitgangspunt: een producent in de zin van de ‘Verpackungs gesetz’ is iedereen die als eerste een verpakking met goederen vult. Voor meer informatie over de hoedanigheid van producent, zie dit overzicht.
 • Opsomming van alle merknamen waaronder je voor het eerst bedrijfsmatig, met producten gevulde, verpakkingen op de Duitse markt brengt.
 • BTW-nummer, indien je niet over een BTW-nummer beschikt, gelieve dan het referentienummer van de belastingplichtige van je onderneming in te vullen.
  • Nationaal identificatienummer, bv. handelsregisternummer, informatie uit je handelsregister, landbouw bedrijfsnummer of soortgelijke officiële informatie die je bedrijf uniek identificeert. In het algemeen moeten ook de verantwoordelijke instantie en de datum van afgifte worden vermeld

Registreer je verpakking

Wanneer je je registreert voor een LUCID-nummer, word je gevraagd aan te geven welk soort verpakkingen je gebruikt. Je hebt 7 opties om uit te kiezen:

 • Retail verpakkingen, gegroepeerde- en verzendverpakkingen die na gebruik vaak als afval bij particuliere eindverbruikers/vergelijkbare bronnen van afvalproductie ophopen, en service verpakkingen
  • Deze keuze moet worden gemaakt door iedereen die lege verpakkingen voor de eerste keer met goederen vult en deze op commerciële basis in Duitsland aan eindverbruikers of distributeurs overhandigt en die verpakkingen accumuleren zich typisch als afval bij particuliere eindverbruikers. Fabrikanten van verpakte goederen zijn hiervan een voorbeeld. Deze selectie moet ook worden gemaakt door postorderbedrijven en online retailers die verzendverpakkingen met goederen vullen en deze verzenden.
 • Uitsluitend voorverpakte serviceverpakkingen
  • Relevante eindverkopers zoals bakkerijen, restaurants of afhaalrestaurants moeten deze selectie maken als zij al hun verpakkingen uitsluitend met pre-participatie inkopen
  • Serviceverpakkingen worden als exclusief pre-geparticipeerd beschouwd als een stroomopwaartse distributeur (dit zijn bijvoorbeeld leveranciers, groothandelaars) zich voor de niet-gevulde verpakkingen tot volledige systeem participatie heeft verbonden en dit op de factuur en/of leveringsbon vermeldt.
 • Wegwerpverpakkingen voor dranken waarop statiegeld wordt geheven
  • Deze selectie moet worden gemaakt door personen die eenmalige drankverpakkingen waarop overeenkomstig 31 VerpackG statiegeld moet worden geheven, plaatsen, voor de eerste keer met een drank vullen en op commerciële basis in Duitsland aan eindverbruikers of verkopers overhandigen. Dit sluit met name drankenproducenten uit.
 • Verpakkingen die niet als afval bij particuliere eindverbruikers terechtkomen
  • Deze selectie geldt met name voor verkopers van industriële verpakkingen die met goederen zijn gevuld.
  • Verpakkingen vallen niet onder systeem deelname indien zij gewoonlijk als afval ergens anders dan bij particuliere eindverbruikers worden verzameld.
 • Retail verpakkingen met gevaarlijke inhoud
  • Iedereen die verpakkingen gevuld met gevaarlijke inhoud op de Duitse markt brengt, moet deze selectie maken. Gevaarlijke inhoud zijn uitsluitend de stoffen, verbindingen en producten die in bijlage 2 bij artikel 3 (7) van het VerpackG zijn vermeld. In het algemeen gaat het om het volgende:
  1. Stoffen en mengsels waarop het zelfbedienings verbod volgens de Chemikalien-Verbotsverordnung (verordening verbod chemische stoffen) van toepassing zijn;
  2. Landbouwchemicaliën voor professionele gebruikers;
  3. Bepaalde stoffen die sensibilisatie van de luchtwegen veroorzaken;
  4. bepaalde oliën, vloeibare brandstoffen en andere petrochemische producten.
 • Transport Verpakking
  • Deze selectie is van toepassing op personen die goederen in transportverpakking leveren. Bijvoorbeeld wegwerppallets aan retailers via een expediteur of hun eigen vrachtvervoerders. Transportverpakkingen komen doorgaans niet terecht bij de eindverbruiker, maar blijven in handen van de retailer. Deze zijn daarom niet hetzelfde als verzendverpakkingen, die typisch als afval bij particuliere consumenten terechtkomen. Retailers zijn de sector van de economie die de goederen verder verkoopt in de vorm waarin zij werden ontvangen (b.v. per stuk) zonder ze verder te verwerken.
  • Transportverpakkingen worden vaak gebruikt om meerdere verkoopeenheden in één transporteenheid te bundelen. Een transportverpakking omvat geen verpakking voor verkoopeenheden (eendelige verpakking, meerdelige verpakking), zelfs als deze ook bescherming biedt tijdens het vervoer.
 • Herbruikbare verpakking
  • Iedereen die herbruikbare verpakkingen gevuld met goederen op de Duitse markt brengt, moet deze selectie maken. Volgens artikel 3, lid 3, van de VerpackG is een herbruikbare verpakking een verpakking die bedoeld is om:
  1. Meerdere malen voor hetzelfde doel te worden gebruikt
  2. De daadwerkelijke terugname en het hergebruik te vergemakkelijken door passende logistiek
  3. Aangemoedigd door en passend stimuleringssysteem - Meestal statiegeld
 • Aan alle drie de genoemde criteria moet worden voldaan, inclusief het geschikte stimuleringssysteem.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1